Broden die niet onder de wettelijke voorgeschreven benamingen vallen en die derhalve een eigen naam beschrijving hebben met de verplichting om het gewicht van het brood op het etiket te vermelden.