TER INFO!

Deze categorie bevat broden die gemaakt zijn van minstens drie verschillende soorten granen en veelal met meer dan drie soorten zaden in de kruim.

Deze categorie is vrijgesteld van de wettelijke verplichte aanduiding “Heel” voor een groot brood en “Half” voor een half brood.

Een en ander heeft te maken met het droge stof gehalte dat een brood wettelijk moet bevatten. Door de aanwezigheid aanwezigheid van zaden in de kruim is dit gehalte volgens de standaardmethode moeilijk betrouwbaar te berekenen.

Dit probleem doet zich bij broden zonder zaden in de kruim niet voor. Voor deze broden kan de standaardberekening worden gebruikt, alsmede de voorgeschreven benaming “Heel” voor een groot brood (gewicht ca 800 gram) en “Half” voor een half brood (gewicht ca 400 gram).

Wij bakken deze broden in twee formaten, nl. groot ca 800 gram en klein ca 500 gram.

De prijs van een brood wordt bepaald op basis van het gewicht van het brood.